Activitate de tip școala de duminică: „Învierea Domnului”

Activitate de tip școala de duminică: „Învierea Domnului”

Activitate de tip ”Școala de duminică” A 4.1 Titlul activității: „Învierea Domnului” În data 17 aprilie 2015 la Centrul nostru s-a desfășurat activitatea cu tema:„Învierea Domnului”. Captarea atenției copiilor a fost realizată de domnișoara profesor Croitoru cristina- Gabriela prin cântarea troparului: „Hristos a înviat”, fapt care i-a sensibilizat foarte mult. Lecția a avut ca punct central prezentarea Învierii Domnului și importanța acestei minuni pentru istoria Creștnismului. Copiii au manifestat un interes deosebit pentru această temă, deoarece cunoșteau multe lucruri despre Sărbătoarea Învierii Domnului. Această Sărbătoare le-a fost prezentată ca fiind Sărbătoarea Sărbătorilor și Praznic al Praznicelor. În urma desfășurării lecției copiii au realizat cât de însemnată este această Sărbătoare și […]

Activitate de tip școala de duminică: „Intrarea Domnului în Ierusalim”

Activitate de tip școala de duminică: „Intrarea Domnului în Ierusalim”

Activitate de tip ”Școală de duminică” A 4.1 Titlul activității: „Intrarea Domnului în Ierusalim” În data de 4 aprilie 2015 cu grupul țintă din cadrul Centrului Parohiei Buziaș s-a desfășurat cateheza cu titlul: „Intrarea Domnului în Ierusalim”. Domnișoara profesor Croitoru Cristina- Gabriela s-a prezentat în fața copiilor ținând în mână ramuri de salcie. Astfel, li s-a prezentat copiilor icoana în care Iisus Hristos intră în Ierusalim, iar mulțimea Îl întâmpină cu ramuri de finic în mână. Copiii au descoperit scopul principal al lecției din relatările făcute de domnișoara profesor despre însemnătatea ramurilor de salcie și modul în care a fost primit Domnul Iisus în Ierusalim. Cel mai mult i-a marcat […]

Activitate de tip școala de duminică: „Maica Domnului- Împărăteasa cerului și a pământului”

Activitate de tip școala de duminică: „Maica Domnului- Împărăteasa cerului și a pământului”

Activitate de tip ”Școala de duminică” A 4.1 Titlul activității: „Maica Domnului- Împărăteasa cerului și a pământului” În data de 27 martie 2015 la Centrul Parohiei Buziaș, domnișoara profesor Croitoru Cristina- Gabriela a prezentat tinerilor cateheza cu tema: „Maica Domnului, Împărăteasa cerului și a pământului”. Captarea atenției copiilor s-a făcut prin prezentarea unei icoane ortodoxe vechi, ce reprezintă pe Maica Domnului cu pruncul în brațe. De asemenea, copiii au fot foarte încântați de prezența părintelui Sorin Lungoci care a avut amabilitatea de a se afla în mijlocul nostru. Copiii au fost îndrumați să conștientizeze importanța Maicii Domnului în Biserică și în cultul liturgic. Spre surprinderea tuturor, copiii nu se mai […]

Activitate de tip școala de duminică: „Păcatul și efectele lui în viața omului”

Activitate de tip școala de duminică: „Păcatul și efectele lui în viața omului”

Activitate de tip ”Școala de duminică„ A 4.1 Titlul activității:”„Păcatul și efectele lui în viața omului” În data de 13 martie 2015 s-a desfășurat cateheza cu titlul: „Păcatul și efectele lui în viața omului”. Domnișoara profesor Croitoru Cristina- Gabriela a captat atenția elevilor prin prezentarea icoanei „Înfricoșatei Judecăți”. Copiii au manifestat interes față de această temă pentru că și-au dat seama cât de importantă este să nu păcătuim. Ei au conștientizat cât de grave sunt faptele rele care au impact dăunător în viața lor. De aceea, ei văd în păcat extrem de rău. Lecția abordată a avut ca punct central definirea păcatului și efectele sale ca rol definitoriu pentru viața […]

Activitatea 7.2, modul 3: „Mărțișorul – prilej de bucurie pentru toate vârstele”

Activitatea 7.2, modul 3: „Mărțișorul – prilej de bucurie pentru toate vârstele”

Activitatea 7.2 furnizarea de servicii corespunzătoare modului 3- Toolkit Alege Școala pentru membrii comunității Titlul activității:„Mărțișorul- prilej de bucurie pentru toate vârstele” În data de 28 februarie 2015 copiii Centrului Parohiei Buziaș au avut posibilitatea să-și manifeste în mod liber imaginația pentru relizarea unui mărțișor pe care urmează să-l ofere unei persoane dragi. În cadrul activității am avut onoarea să avem în mijlocul nostru pe Părintele Paroh Sergiu Zaharia și pe domnișoara profesor de arte plastice de la Liceul Teoretic Buziaș Tunde Mihaela. Copiii au manifestat un deosebit interes pentru activitate mai ales pentru faptul că au folosit materiale diverse și au pus foarte multă dragoste și pasiune pentru propriile […]

Activitate de tip școala de duminică: ”Rugăciunea – calea adevăratei fericiri”

Activitate de tip școala de duminică: ”Rugăciunea – calea adevăratei fericiri”

Activitate de tip „Școala de duminică” A 4.1 Titlul activității: ”Rugăciunea – calea adevăratei fericiri” În data de 14.02. 2015 la Centrul Parohiei Buziaș s/a desfășurat activitatea cu tema: ”Rugăciunea- calea adevăratei fericiri”. Domnișoara profesor Croitoru Cristina- Gabriela a captat atenția copiilor prin lecturarea îndemnului scripturistic: „Rugați – vă neîncetat” (I Tes 5,17); Copiii au manifestat interes față de această temă deoarece au avut posibilitatea să descopere ce este rugăciunea, când, unde, cui trebuie să ne rugăm, cum trebuie să ne rugăm corect, care sunt motivele pentru care Dumnezeu nu împlinește toate cererile noastre, pentru ce trebuie să ne rugăm, pentru cine trebuie să ne rugăm, care sunt beneficiile rugăciunii […]

Activitate de tip școala de duminică: ”Îngerul păzitor – un devotat prieten al omului”

Activitate de tip școala de duminică: ”Îngerul păzitor – un devotat prieten al omului”

Activitate de tip „Școala de duminică” A 4.1 Titlul activității: ”Îngerul păzitor- un devotat prieten al omului” În ziua de 7 februarie 2015 în cadrul proiectului ”Alege Școala” la Parohia Buziaș s-a susținut activitatea: ”Îngerul păzitor- un devotat prieten al omului”. Domnișoara profesor Croitoru Cristina Gabriela a captat atenția copiilor prin prezentarea în cadrul lecției de catehizare a icoanelor ortodoxe cu îngerii. Copiii au manifestat un interes deosebit față de această temă deoarece au avut posibilitatea să descopere scopul pentru care au fost creați îngerii de către Dumnezeu, importanța pe care o au ei în viața noastră, momentul primirii îngerului păzitor, modalitățile prin care putem comunica cu ei; De asemenea, […]

Activitate de tip școala de duminică: Sfinții Trei Ierarhi- modele vrednice de urmat pentru credincioși

Activitate de tip școala de duminică: Sfinții Trei Ierarhi- modele vrednice de urmat pentru credincioși

Activitate de tip „Școala de duminică” A 4.1 Titlul activității: „Sfinții Trei Ierarhi- modele vrednice de urmat pentru credincioși” În data de 30 ianuarie 2015 la Centrul nostru educativ s-a susținut cateheza intitulată: ”Sfinții Trei Ierarhi- modele vrednice de urmat pentru credincioși”. Domnișoara profesor Croitoru Cristina a prezentat un material Power Point cu viața Sfinților Trei Ierarhi. Obiectivele activității au constat în: – explicarea termenului ”sfânt”; – istorisirea vieții Sfinților Trei Ierarhi; – prezentarea modalităților concrete de cinstire a Sfinților; – identificare Sfinților în iconografie; – motivarea copiilor de a urma exemplul Sfinților Trei Ierarhi; La activitate a luat parte ca invitat Părintele paroh Sergiu Zaharia. În cadrul acestei activități […]

Activitate de tip școală de duminică: Dreptul Iov- model de răbdare în suferință

Activitate de tip școală de duminică: Dreptul Iov- model de răbdare în suferință

Activitate de tip „Școală de duminică” A 4.1 Titlul activității: „Dreptul Iov-model de răbdare în suferință” Astăzi în data de 30.01. 2015 în cadrul proiectului ”Alege Școala” la Parohia Buziaș s-a desfășurat activitatea: „Dreptul Iov- model de răbdare în suferință”. Aspectele legate de această temă au avut ca reper citatul Sfântului Ioan Gură de Aur: ”A căuta sensul existenței înseamnă a-L căuta pe Dumnezeu”. În urma activității, copiii avându-l ca model de suferință pe Dreptul Iov au înțeles că răbdarea este o virtute, iar suferința și boala trebuie tratată prin credința în Dumnezeu. Având în vedere că în data de 30 ianuarie Biserica Ortodoxă îi cinstește pe Sfinții Trei Ierarhi: […]

Activitate tip școală de Duminică “Cele zece porunci dumnezeiești”

Activitate tip școală de Duminică “Cele zece porunci dumnezeiești”

În data de 23.01.2015 la centru Parohiei Buziaș s-a desfășurat cateheza cu titlul: ”Cele zece porunci dumnezeiești”. Introducerea în activitate s-a bazat pe un text scripturistic: ” Deși căzut în păcat Dumnezeu nu l-a lăsat pe om în părăsire, ci a continuat să mențină legătura cu el” (Ieșire 20,1-17). Copiii au fost interesați de această temă deoarece au descoperit originea, valoarea, scopul, beneficiile respectării poruncilor divine în viața personală, păcatele pe care trebuie să le ocolești în viață pentru a avea mereu binecuvântarea lui Dumnezeu în tot ce îți propui să faci. De asemenea, ei au avut prilejul de a interacționa cu ceilalți copiii și de a citi din Sfânta […]